Utstyret koster mer enn du tror

Når du betaler for timen din hos tannlegen, så er det mange avgifter som er bakt inn i den prisen. Det er ikke slik at det du betaler er det som tannlegen faktisk tjener. Utstyret koster, og det skal nedbetales. En moderne tannlege bruker avansert og dyrt utstyr. Vet du for eksempel hva et røntgenutstyr kan koste? Det koster fort mer enn 100 000 norske kroner. Tannlegestolen som du sitter i koster fra 350 000 og opp til 750 000 kroner, for én stol. Når tannlegen rotfyller tennene dine, så brukes det spesielle filer. Disse koster 250 kroner per stykk. For at du som pasient skal få den beste opplevelsen og den beste behandlingen hos oss, så er det viktig at vi har et moderne og oppdatert utstyr, og det koster penger. Som regel finnes det flere enn en tannlege på et tannlegekontor, og selvsagt trengs det flere tannlegestoler. Det blir fort mange verdier i utstyr som skal nedbetales.

Be om en time for et kostnadsoverslag

Du kan godt bestille en time hos oss der du får et kostnadsoverslag. Da får du en time til undersøkelse hos en av våre tannleger. Status på tannhelsen din sjekkes, og tannlegen kan fortelle deg hva som eventuelt må og bør gjøres. Vær oppmerksom på at et overslag på kostnadene kun gjelder for en viss periode. Tannhelsen vår endrer seg, og det som kan være aktuelt i dag kan se annerledes ut om seks måneder. For å få et slikt overslag så må du møte opp personlig til en time. Det er viktig at du møter opp til din tannlegetime. Ved manglende oppmøte til avtalt time, eller dersom du blir forsinket, så må du likevel betale en avgift. Blir du mer enn 15-20 minutter for sent, så tillegges det deg en avgift for hver påløpte kvarter, i inntil 1,5 timer. Det er mer enn bare tannlegeutstyr som ligger i prisen for din time. Alle tannleger er pålagt en forsikring for pasientskadeerstatning på 22 000 per år, og i tillegg kommer utgifter til husleie, lønn av personell og andre faste utgifter som telefon og internett. Tannleger får lite eller ingen støtte fra staten, slik legene får.

Bestill time hos profesjonelle tannleger og pleiere

Ønsker du å få et kostnadsoverslag eller starte opp en behandling? Ta kontakt med en av våre tannleger, så lager vi en plan for din tannhelse. Vi har moderne utstyr, har lange åpningstider og ønsker å bli ditt faste tannlegesenter. Åsane tannlegesenter har tannleger og pleiere med mye kompetanse og konkurransedyktige priser.