Kostbar tannbehandling – Men det finnes hjelp

I Norge er utgifter til tannlegebehandling noe du i utgangspunktet må dekke selv. Men, det finnes unntak og hjelp å få dersom du ikke har mulighet til å dekke kostbar tannbehandling selv. Alle mellom 0-18 år får gratis tannbehandling av det offentlige – det eneste som ikke dekkes er regulering. Bruker du den offentlige tannhelsetjenesten frem til og med det året du har fylt 20, betaler du kun 25% av utgiftene dine. For voksne kan tannlegebesøk bli en dyr affære og mange kvier seg og lar det gå mange år mellom hvert tannlegebesøk. Dette er ikke en god løsning, da små problemer kan ha utviklet seg til noe som har behov for større, mer kompliserte og dyre behandlinger. Det finnes likevel hjelp å få. Har du lav inntekt har du etter sosialtjenesteloven mulighet til å søke om støtte til tannbehandling. En slik søknad må du sende til ditt lokale NAV kontor.

Folketrygdloven gir støtte til ulike behandlinger

I noen tilfeller har du krav på hel eller delvis dekning av utgiftene til tannbehandling. Folketrygdloven har en liste over hvilke tilstander, skader eller sykdommer som gir rett til hjelp fra det offentlige. Lider du av Pyrea, en betennelsesykdom som kan føre til tap av tenner, får du dekket behandlingen du trenger. Andre tilfeller som gir rett til stønad til dekning av utgifter er alvorlige syreskader, som gir tyggeproblemer, arbeidsulykke som gir tannskader eller sykdommer som gir deg nedsatt evne til å ta vare på deg selv. Har du odontofobi – ekstrem tannlegeskrekk, så kan du også få dekket utgiftene dine. HELFO, som styrer ordningen, har gitt tannlegene fullmakt til å vurdere om behandlingen du trenger kan gi rett til hel eller delvis støtte. Støtten dekkes etter fastsatte trygdesatser. Det betyr at dersom tannlegen din tar mer for behandlingen, må du selv betale mellomlegget. I tillegg tilkommer det ofte en egenandel. Dersom tannlegen din har en avtale med HELFO om direkte oppgjør, sendes regningen dit. Går du til en tannlege uten slik avtale, må du selv legge ut først. Vær også klar over at HELFO kan avslå søknaden, dersom de mener at tannlegen har vurdert feil eller foretatt for mange eller unødvendige behandlinger.

Tannlegen kan vurdere ditt behov

Tannlegen er den som kan gi en vurdering av dine behandlingsbehov. Det er også tannlegen som vurderer om behandlingen du har behov for er berettiget til hjelp fra det offentlige. Bestill en time hos Åsane Tannlegesenter. Vi har åpent alle dager i året og har lange åpningstider. Våre tannleger har mye kompetanse og kan gi deg den hjelpen du trenger.