Implantater er kunstige tenner som settes inn i kjevene, og som senere fungerer som dine egne tenner.
Det har lenge vært eksperimentert med ulike typer implantater. Det vanligste i dag et at av implantatet er en titanskrue som opereres inn i kjevebenet. Denne kalles en fikstur. Fiksturen må etter operasjonen ligge i ro i 3-6 månder slik at benvevet omkring får tilhele. Deretter festes en overgang til den synlige tannkronen, en distanse. Ovenpå denne festes så selve tannkronen, suprastrukturen.

Ikke alle tannløse kjever egner seg til implantatbehandling. Det må være tilstrekkelig med benvev på de steder der implantatet skal sitte, og det må ikke komme i konflikt med andre strukturer som f.eks. bihuler og store nerver. Implantater kan også brukes der det mangler enkelttenner.

Behandlingen strekker seg over lang tid, ca 1 år. Behandlinger er i forhold til andre tannerstatninger relativt kostbar.