Her hos Åsane Tannlegesenter har vi fokus på å yte god service, og at relasjonen mellom deg og tannlegene skapes gjennom tillit og forståelse. Vi vil at du skal oppleve trygghet, kunnskap og omtanke når du besøker oss.

Diagnose og behandling

All tannbehandling er individuell. Selv om diagnose, terapi og behandlingsforløp kan synes likt, kan det ofte være vesentlige forskjeller i tidsforbruk, materialer, og utfall av behandling som kan gjøre opplevelsen forskjellig, herav også kostnadene. Vi forsøker derfor alltid å avsette riktig tid tilpasset den enkeltes behov. Av naturlige grunner kan dette ikke alltid gjennomføres ved akutte situasjoner eller for nye pasienter hvor behovene ikke enda er definert.

Innkalling og endring av avtaletid

På bakgrunn av ditt individuelle behov for gjennomgang av tenner og tannkjøtt innkaller vi deg løpende for kontroll. Mange praktiserer 1 års intervaller, men like vanlig er 1/2 eller 1/3 års intervaller. Dette tilpasses dine behov og etter tannlegens anbefaling. Du står selvfølgelig fritt til å avbestille eller endre den foreslåtte avtalen, men dette må gjøres seneste 24 timer før avtalt time.

Oppmøte til timeavtale og fravær

For at vi skal kunne yte den service vi ønsker å gi deg, er det viktig at alle kommer til avtalt tidspunkt .Det debiteres med 75% av normalt timehonorar.

Betalingsvilkår

All behandling gjøres opp etter avtalt besøk. All betaling foregår over vår betalingsterminal eller med kontanter. Vi leverer ikke ut giro eller kreditt med mindre det avtales på forhånd.

Kostnadsoverslag

Det gis kostnadsoverslag som bygger på undersøkelse hos tannlegen. Slike overslag er situasjonsbetinget og er kun bindende for den oppgitte perioden, da det medisinske og odontologiske bilde stadig er gjenstand for forandring. Det utstedes ikke kostnadsoverslag over telefon eller gjennom tredje mann (med unntak av barn i følge med foreldre).

Praktiske opplysninger

  • Vennligst gi oss beskjed om evt. adresseforandring, endring av navn eller telefon, så snart det foreligger.

 

Velkommen til Åsane Tannlegesenter tlf: 55 53 18 30