Behandling av periodontal sykdom
Alle norske tannleger er opplært til å behandle de enklere typene tannkjøttsykdommer. Imidlertid er det en rekke periodontitter som er vanskelige å diagnostisere og behandle korrekt, og for disse har vi spesialister i periodonti som også er tannleger. Mange tannleger ønsker å henvise slike pasienter til spesialister.

Diagnose
En periodontitt kan ikke behandles riktig med mindre man stiller en riktig diagnose. Dette er ofte vanskelig, og baserer seg på bruk av kliniske mål på sykdommen, røntgenbilder, bakterie- og andre laboratorieprøver samt pasientens generelle sykehistorie. Det tar ofte tid til å komme fram til hva du lider av og sette en behandlingsplan for sykdommen din.

Forbehandling
Denne fasen i behandlingen er til for å sikre at din munnhygiene er best mulig. Uten en god munnhygiene vil den videre behandling ikke kunne startes. Tannlegen vil sikre seg at du har god munnhygiene, og hvis ikke – lære deg det. At du har en god rutine for munnhygiene, sikrer at sykdommen ikke kommer tilbake når du er ferdigbehandlet.

Mekanisk Behandling
Når vi er sikre på at du pusser tennene dine godt nok til ikke å få tilbake sykdommen etter behandlingen, starter den egentlige behandling. Dette innebærer at tannlegen fjerner alt belegg og tannstein fra rotoverflatene der du har sykdom. En full rensing tar neppe mer enn et par tre besøk, med mindre du også må behandles kirurgisk.

Kirurgi
Noen ganger har sykdommen kommet så langt at tannlegen må gjøre kirurgiske inngrep for å få stanset sykdommen. Før «skar man bort tannkjøtt», men det er sjelden nå for tiden. Selv om slik behandling fortsatt er nødvendig, er det andre teknikker som er mer skånsomme.

Kirurgi gjøres alltid under lokalbedøvelse, og et kirurgisk inngrep medfører ikke ofte smerter under eller etter inngrepet.

Spesielle Innlegg
I det siste har man fokusert på spesielle innlegg i operasjonene som skal kunne øke sjansene for å få tilbake litt av det benet og tannfestet som er gått tapt som flg av sykdommen. Bruk av disse innleggene koster en del penger, og er ikke helt forutsigbart vellykket, og det anbefales at det utføres av en spesialist eller kirurg.

Antibiotika
I den senere tid er det blitt mer og mer klart at visse periodontitter er umulige å behandle med vanlig, mekanisk behandling. I disse tilfellene må man bruke antibiotika i tillegg til den mekaniske behandling. En tannlege vil ikke gi deg antibiotika med mindre der kan vises til en bakterieprøve.

Etterbehandling er svært viktig. Tannlegen følger deg opp i flere måneder etter at du er ferdigbehandlet for å se om behandlingen har vært vellykket og at du skikker deg vel – pusser tennene dine. Hvis du er henvist så sender tannlegen melding (epikrise) til din tannlege, slik at han/hun skal vite hva som er gjort og hva som skal passes på i fremtiden.