Rotbehandling av tenner kan være tidkrevende og vanskelig avh. til tennenes anatomi, forkalkninger og evt. infeksjoner.
Rotbehandling ved vital/levende pulpa (nerve)
Utgangspunktet kan være betennelse i en levende nerve. I så fall er det gjerne sterke smerter som bringer pasienten til tannlegen. Smertene blir ofte intensivert når trykket i tannen øker. Dette kan skje ved varmepåvirkning, når man beveger seg og når man legger seg ned/holder hodet mellom bena, slik at mer blod strømmer til hodet.

Behandlingen består i å lage et hull i toppen av tannen, som man kan fjerne nerven gjennom. Når nerven er fjernet renses kanalen inne i tannen med nåler av standardisert utforming. Man skyller også kanalen med stoffer som motvirker bakterier.

Kanalen kan ofte fylles permanent ved første besøk. Dersom kanalen ikke lar seg tørrlegge med små papirnåler, legger vi inn en medisin og fyller hullet i toppen av tannen midlertidig. Permanent fylling skjer ved at man limer en guttaperkakjerne til veggene med et spesielt lim. Målet for behandlingen er å oppnå en tørr, bakteriefri kanal, med en bakterietett rotfylling. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil bakterier senere kunne komme til rotspissen, hvor de kan forårsake en betennelse i kjevebenet. I slike tilfeller vil man kunne gjøre et nytt forsøk på å redde tannen. Da kan behandlingen være:

erstatte gammel utett rotfylling med nytt materiale (revisjon) og/eller
et lite kirurgisk inngrep, hvor man fjerner betennelsen rundt rotspissen og tetter kanalen i rotspissområdet
Rotbehandling ved nekrotisk/død pulpa (nerve)
Når nerven inne i tannen er død, oppdages det ofte på røntgen, uten at pasienten har plager. Smerter og/eller hevelse kan også føre pasienten til tannlegen.

I slike tilfeller må vi alltid regne med å finne bakterier i kanalen. Disse vil ofte ha funnet veien ut i kjeven utenfor rotspissen. Behandlingen av en slik situasjon er i prinsippet den samme som når nerven er vital. Hovedforskjellen er at dette i regelen skjer gjennom flere besøk, fordi vi må bestrebe oss på å uskadeliggjøre bakteriene.

Verdt å vite etter rotfylling
Etter første behandling vil man ofte kjenne betydelig ømhet i området. Dette avtar normalt etter ett til to døgn. Dersom den midlertidige fyllingen løsner må du ringe oss raskt, da dette kan lede til lekkasje og svekke prognosen. Du bør være symptomfri før tannen rotfylles permanent.

Etter sluttbehandling kan man også tidvis kjenne ømhet ett til to døgn, uten at dette bør lede til bekymring. I noen tilfeller må man benytte antibiotika i tillegg til den mekaniske utrensingen.

Tenner som er rotfylt har ofte behov for en omfattende restaurering. Kroneterapi er ikke uvanlig når rotfyllingen -etter ett år – viser tegn til å være vellykket. I sum kan behandlingen derfor bli ganske kostbar.