Kroner og broer er tannerstatninger som fungerer som din egne tenner i munnen. Kroner kan betraktes som skreddersydde «fyllinger» som kler inn hele den synlige del av tannen.
Materialene kan være forskjellige. Noen kroner er laget av gull og porselen. De har farge som gir dem et tilnærmet naturlig utseende. Andre består kun av porselen. Disse blir i regelen penere og mer kosmetisk vellykkede, men kan svikte der hvor tyggetrykket er for stort. De brukes derfor sjelden i jekslene. Porselen er et svært hardt materiale. Porselenskledde kroner slites derfor ikke gjennom vanlig funksjon. Dersom bittet ikke er riktig tilpasset, kan tennene bli ømme å tygge på, eller overømfiendtlige ved temperaturforandringer.

Andre kroner lages i rent gull. Fordi man har mye metall som leder temperatur, og bare en tynn sementspalte mot tannen, kan disse forbigående lede til temperaturømfiendtlighet. Dette vil normalt avta ettersom tannen selv produserer en barriere mot overflaten. Ettersom gullet er mykere og mer smidig enn porselen, vil små feilbelastninger i bittet kunne slites til ved normal funksjon.

Nyttige råd om kroner
Det er normalt at tannen er litt ømfindtlig de første par dagene etter sementering. Dersom du fortsatt merker problemer etter 14 dager vil vi gjerne høre fra deg. Da kan det tenkes at kronen bør etterjusteres, hvilket er fullt mulig. Ising i tannhalsene vil normalt avta med tiden. Fluorskylling kan begrense plagene.

Tenner som behandles med kroner er som oftest tidligere overplombert. Undersøkelser viser at ca 10% av disse senere må rotfylles. Vi forsøker å avdekke slike behov før vi setter kronen på plass, men det er fullt mulig å rotfylle tannen senere dersom det skulle bli nødvendig. Behov for rotfylling vises normalt på røntgenbilder, eller dersom du opplever smerter som ikke lar seg fjerne med bittjusteringer. Vi foretar en grundig undersøkelse før vi eventuelt anbefaler slik behandling.

Det kan bli hull i kronetenner. Kronen dekker bare en del av tannen. Særlig skjøten mellom krone og tann er utsatt. Grundig pussing og bruk av tanntråd, samt daglig fluorskylling er viktige tiltak for å øke levetiden på din nye krone.