Tannkjøttsykdommer

Behandling av tannkjøttsykdommer

Alle norske tannleger er opplært til å behandle enklere typer tannkjøttsykdommer. Imidlertid er det en rekke periodontitter som er vanskelige å diagnostisere og behandle korrekt, og for disse har vi spesialister i periodonti som også er tannleger. Mange tannleger ønsker å henvise slike pasienter til spesialister.

Diagnose

En periodontitt kan ikke bli behandlet riktig med mindre det blir stilt riktig diagnose. Dette er ofte vanskelig, og baserer seg på bruk av kliniske mål på sykdommen, røntgenbilder, bakterie- og andre laboratorieprøver samt pasientens generelle sykehistorie. Det tar ofte tid til å komme fram til hva du lider av og sette en behandlingsplan for sykdommen din.

Forbehandling

Denne fasen i behandlingen er til for å sikre at din munnhygiene er best mulig. Uten en god munnhygiene kan vi ikke starte med videre behandling. Tannlegen vil sikre seg at du har god munnhygiene, og hvis ikke – lære deg det. At du har en god rutine for munnhygiene, sikrer at sykdommen ikke kommer tilbake når du er ferdigbehandlet.

Mekanisk behandling

Når vi er sikre på at du pusser tennene dine godt nok til ikke å få tilbake sykdommen etter behandlingen, starter selve behandlingen. Dette innebærer at tannlegen fjerner alt belegg og tannstein fra rotoverflatene der du har sykdom. En full rensing tar neppe mer enn to-tre besøk, med mindre du også må bli behandlet kirurgisk.

Kirurgi

Noen ganger har sykdommen kommet så langt at tannlegen må gjøre kirurgiske inngrep for å få stanset sykdommen. Før «skar man bort tannkjøtt», men det er sjelden nå for tiden. Selv om slik behandling fortsatt er nødvendig, er det andre teknikker som er mer skånsomme. Kirurgi blir alltid utført under lokalbedøvelse, og et kirurgisk inngrep medfører ofte ikke smerter under eller etter inngrepet.

Spesielle innlegg

I senere tid har det blitt fokusert på spesielle innlegg i operasjoner som skal øke sjansene for å få tilbake litt av benet og tannfestet som er gått tapt som følge av sykdommen. Bruk av slike innlegg koster en del penger, og er ikke helt forutsigbart vellykket, og vi anbefaler at det blir utført av en spesialist eller kirurg.

Antibiotika

I senere tid er det blitt klart at visse periodontitter er umulige å behandle med vanlig, mekanisk behandling. I slike tilfeller må man bruke antibiotika i tillegg til den mekaniske behandlingen. En tannlege vil ikke gi deg antibiotika med mindre det kan vises til en bakterieprøve.

Etterbehandling er svært viktig. Tannlegen følger deg opp i flere måneder etter at du er ferdigbehandlet for å se om behandlingen har vært vellykket og at du skikker deg vel – pusser tennene dine. Hvis du er henvist så sender tannlegen melding (epikrise) til din tannlege, slik at han/hun skal vite hva som er gjort og hva som skal passes på i fremtiden.

Kontakt oss

Telefon: 55 53 18 30
E-post: tannlege@asatann.com


Adresse:
Åsane Senter 42, 5116 Ulset