Rotfylling

Rotbehandling ved vital/levende pulpa (nerve)

Utgangspunktet kan være betennelse i en levende nerve. I så fall er det gjerne sterke smerter som bringer pasienten til tannlegen. Smertene blir ofte intensivert når trykket i tannen øker. Dette kan skje ved varmepåvirkning, når man beveger seg og når man legger seg ned/holder hodet mellom bena, slik at blod strømmer til hodet. Behandlingen består med å lage et hull i toppen av tannen, som man kan fjerne nerven gjennom. Når nerven er fjernet renses kanalen inne i tannen med nåler av standardisert utforming. Man skyller også kanalen med stoffer som motvirker bakterier.

Kanalen kan ofte fylles permanent ved første besøk. Dersom kanalen ikke lar seg tørrlegge med små papirnåler, legger vi inn en medisin og fyller hullet i toppen av tannen midlertidig. Permanent fylling skjer ved at man limer en guttaperkakjerne til veggene med et spesielt lim. Målet for behandlingen er å oppnå en tørr, bakteriefri kanal, med en bakterietett rotfylling. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan bakterier senere nå rotspissen, hvor de kan forårsake en betennelse i kjevebenet. I slike tilfeller vil vi gjøre et nytt forsøk på å redde tannen. I så fall erstatte vi gammel rotfylling med nytt materiale (revisjon) og/eller et lite kirurgisk inngrep, hvor vi fjerner betennelsen rundt rotspissen og tetter kanalen i rotspissområdet.

Rotbehandling ved nekrotisk/død pulpa (nerve)

Når nerven i tannen er død blir det gjerne oppdaget på røntgen, uten at pasienten har plager. Smerter og/eller hevelse kan også føre pasienten til tannlegen. I slike tilfeller må vi alltid regne med å finne bakterier i kanalen. Disse vil ofte ha funnet veien ut i kjeven utenfor rotspissen. Behandlingen av en slik situasjon er i prinsippet den samme som når nerven er vital. Hovedforskjellen er at dette i regelen skjer gjennom flere besøk, fordi vi må bestrebe oss på å uskadeliggjøre bakteriene.

Kontakt oss

Telefon: 55 53 18 30
E-post: tannlege@asatann.com


Adresse:
Åsane Senter 42, 5116 Ulset