Kroner og implantat

Kroner

Kroner og broer er tannerstatninger som fungerer som din egne tenner. Kroner blir betraktet som skreddersydde «fyllinger» som kler inn hele den synlige delen av tannen. Materialene kan være forskjellige. Noen kroner er laget av gull og porselen. De har farge som gir dem et tilnærmet naturlig utseende. Andre består kun av porselen. Disse blir som regel penere og mer kosmetisk vellykkede, men kan svikte der hvor tyggetrykket er for stort. De blir derfor sjelden brukt i jekslene. Porselen er et svært hardt materiale. Porselenskledde kroner slites derfor ikke gjennom vanlig funksjon. Dersom bittet ikke er riktig tilpasset, kan tennene bli ømme å tygge på, eller overømfiendtlige ved temperaturforandringer.

Andre kroner blir laget i rent gull. Fordi man har mye metall som leder temperatur, og bare en tynn sementspalte mot tannen, kan disse forbigående lede til temperaturømfiendtlighet. Dette vil normalt avta ettersom tannen selv produserer en barriere mot overflaten. Ettersom gullet er mykere og mer smidig enn porselen, vil små feilbelastninger i bittet kunne slites til ved normal funksjon.

Implantat

Implantater er kunstige tenner som settes inn i kjeven, og som senere fungerer som dine egne tenner. Det har lenge vært eksperimentert med ulike typer implantater. Det vanligste i dag er at implantatet er en titanskrue som blir operert inn i kjevebenet. Denne blir kalt for en fikstur. Fiksturen må etter operasjonen ligge i ro i 3-6 måneder slik at benvevet omkring får tilhele. Deretter blir en overgang festet til den synlige tannkronen, en distanse. Ovenpå denne blir selve tannkronen festet, suprastrukturen.

Ikke alle tannløse kjever egner seg til implantatbehandling. Det må være tilstrekkelig med benvev på de steder der implantatet skal sitte, og det må ikke komme i konflikt med andre strukturer som f.eks. bihuler og store nerver. Implantater fungerer godt også hvor det mangler enkelttenner. Behandlingen strekker seg over lang tid, ca 1 år. Sammenlignet med andre behandlinger er tannerstatninger relativt kostbart.

Kontakt oss

Telefon: 55 53 18 30
E-post: tannlege@asatann.com


Adresse:
Åsane Senter 42, 5116 Ulset